TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER DER VERENIGING VAN miOTHisf c M:L F» Ti OPGERICHT I AUGUSTUS 1897 5e JAARGANG No. 5 AUGUSTUS 1947 VERANTWOORDELIJK REDACTEUR r W. KOOPMANS LEUSDERWEG 215 TELEFOON 3228 AMERSFOORT

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1947 | | pagina 1