ORGAAN TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER DER VERENIGING VAN OPGERICHT I AUGUSTUS 1897 S>*6ET*$ OCTOBER 1947 5e JAARGANG No. 6 MftUOTnEEK VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: W. KOOPMANS LEUSDERWEG 215 TELEFOON 3228 AMERSFOORT

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1947 | | pagina 1