TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER DER VERENIGING VAN OPGERICHT 1 AUGUSTUS 1897 VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: W. KOOPMANS - SCHIMMELPENNINCKLAAN 9 (TUINDORP) - UTRECHT DECEMBER 1947 6e JAARGANG No. 1 ORGAAN BIBLIOTHEEK

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1947 | | pagina 1