TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER DER VERENIGING VAN ip*AEE7>r^ e N.CF* s OPGERICHT 1 AUGUSTUS 1897 6e JAARGANG No. 3 APRIL 1948 LU BIBLIOTHEEK ff, VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: W. KOOPMANS - SCHIMMELPENNINCKLAAN 9 (TUINDORP) - UTRECHT

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1948 | | pagina 1