TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER DER VERENIGING VAN OPGERICHT 1 AUGUSTUS 1897 6e JAARGANG No. 4 JUNI 1948 VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: W. KOOPMANS - SCHIMMELPENNINCKLAAN 9 (TUINDORP) - UTRECHT

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1948 | | pagina 1