ORGAAN (fttt. TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER 'W .jfit: ■X - >^.v DER VERENIGING VAN Vi OPGERICHT 1 AUGUSTUS 1897 VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: w 6e JAARGANG No. 6 OCTOBER 1948 vKOOPMANS - SCHIMMELPENNINCKEAAN 9 (TUINDORP) - UTRECHT

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1948 | | pagina 1