Opgaven mei landmeetkundige inslag Opgave XXXI. Hierover kunnen we kort zijn. Deze opgave levert niet veel moeilijkheden op. De gang van de berekening is als volgt: Allereerst bepalen we de coördinaten van a en b, vervolgens die van M, het middelpunt van de cirkelbogen. Hiervoor vinden we 89, 778, 40439, 397. Vervolgens bepalen we de coördinaten van d 776, 559, 40866, 732). Door transformatie leiden we nu de gevraagde meetcijfers bij d af. Zij zijn respectievelijk 168,62 en 58,61. Om de lengte van de loodlijn uit c op de meetlijn VP 59VP 61 te kunnen berekenen, bepalen we allereerst de plaats van het voetpunt e van de loodlijn uit M op deze meetlijn neergelaten en de lengte van de loodlijn Me. In tegenstelling met de eerste be rekeningen is hier toepassing van transformatie niet gewenst. Door extrapolatie zouden we Me 4 cm te lang vinden. Uit de drie zijden van A M-59-61 moeten hoogte en projectie berekend worden. Daarna bepalen we al heel eenvoudig de lengte van de gevraagde loodlijn ccv uit Mc2 (Me ccv)2 ecv2. Zij is 14,76 m. Goede oplossingen ontvingen we van de heren P. v. Beek, S. de Boer, F. Bruin, J. F. Cock, J. Dubbeld, W. v. Keppel, A. Klaver boer, J. Kok, B. F. Osinga, H. W. Peters, C. Petersen, J. Serier, J. A. Verwaijen, A. v. Wieringen en I. C. Zwartbol. Opgave XXXII* Gevraagd de coördinaten van P en Q te berekenen uit de vol gende gegevens: Hoekmeting* In P naar Q 0,0000 A 64,4927 In Q naar C 0,0000 B 76,3364 P 235,9493 Lengtemeting* PQ 2097,60 m. Coördinaten* A 4849,95 11124,12 B 2781,23 8630,67 C 5461,84 6252,33 Oplossingen kunnen vóór 25 Februari 1952 worden ingezonden door alle lezers van dit tijdschrift aan Mej. C. A. C. Best, Conrad- 16

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 17