ORGAAN TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER Min'steile van Financiën, c- iUiUig Kades ter en Hypotheki DER. VERENIGING VAN OPGERICHT 1 AUGUSTUS 1897 10e JAARGANG No. 1 JANUARI 1952 REDACTIE-COMMISSIE W. KOOPMANS, SCHIMMELPENNINCKLAAN 9 - UTRECHT (redacteuradministrateur) Mej. C. A. C. BEST TE S-GRAVENHAGE H. C. VAN DER HOEK TE ROTTERDAM P. S. TEELING TE AMERSFOORT

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 1