in de goede richting gegeven. De behoefte aan één projectie systeem voor de gehele wereld deed zich toen heel duidelijk ge voelen. De Universal Transverse Mercator projectie (U.T.M.), zo genoemd in Amerika, maar bij ons meer bekend als Gauss- Krüger projectie, leent er zich heel goed toe. Deze projectie wordt reeds in verschillende landen gebruikt, nl. in Duitsland, Italië, in de Sow jet-Unie, Egypte, Turkije en Roemenië. Het is een Mercatorprojectie. Er wordt nu echter niet gebruik gemaakt van één omhullende cylinder, maar van zestig omhullende cylinders. Op blz. 235, jg. 9 schreven we over een Mercatorprojectie, waarbij de omhullende cylinder de aarde raakt volgens de equator. Bij de U.T.M.-projectie raken de cylinders de aarde volgens meridianen, en wel die van 3°, 9°, 15°, enz. O.L. en 3°, 9°, 15°, enz. W.L., dus telkens 6° verspringende. Het oppervlak van de aarde wordt aldus verdeeld in zestig (sinaasappel-) schillen van zes lengtegraden, met als grenzen de meridianen 0° en 6°, 6° en 12°, 12° en 18°, enz. Ieder schilletje, met aan beide zijden een strook voor overlapping, wordt op een plat vlak afgebeeld in genoemde projectie; de aanrakingsmeridianen, telkens in het mid den van een schilletje gelegen, worden rechte lijnen. Deze afbeel dingen aaneengerijd (zonder de overlappingsstroken) geven ons de volgende schematisch voorgestelde figuratie: In de richting naar de polen wordt deze projectie begrensd door de tachtigste breedtegraad. De poolkappen zelf worden in kaart gebracht volgens de stereograflsche projectie. Het is niet de bedoeling nu de aardbol op één kaart af te beelden. Nee, men bereikt met deze projectiemethode het ter beschikking krijgen van op uniforme wijze samengestelde kaarten. Ccntraal-Europees Driehoeksnet. Voor het tot stand komen van een hierboven beschreven kaarten- systeem, is het een eerste vereiste dat de driehoeksmetingen van een zeer groot gebied in één verband worden vereffend. Alle driehoeken onmiddellijk in de vereffening betrekken gaat natuurlijk niet; daarom vereffent men een net van driehoeks kettingen. In de hiernaast afgedrukte figuur ziet U een afbeelding van het Centraal-Europees driehoekskettingennet. Met behulp van de uitkomsten van deze berekeningen worden door transformatie de overige driehoekspunten aangesloten. 8 N N N N

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 9