Het Kadaster in de Rijksbegroting 1953 1. Het personeel. 1 O) i O) i (i) - M - M - <-) - (-> - (-) 211 Vast en tijdelijk Arbeids overeen komst Totaal rp ,i Totaal salaris aantal Kadaster en Hypotheken Algemeen beheer Artikel 154 Categorie II Insp. van de hypotheken en het kadaster Bewaarder le kl Landmeter le kl. Totaal Divisies van het Kadaster Artikel 155 Categorie II Ing .-Verificateur Landmeter le kl Landmeter Totaal Categorie III Adj.-Landmeter Landmeetk. ambt. A Landmeetk. ambt Chef-fotograaf Totaal Categorie IV Tekenaar Rekenaar Fotograaf A Fotograaf B Fotograaf C Adj.-commies-titulair Schrijver A Schrijver Meetarbeider Overige Totaal Totaal-Gen. Fotografische Reproductie-inr. Artikel 156 Categorie III Chef-fotograaf Categorie IV Fotograaf A Fotograaf B Fotograaf C Overige Totaal 1 (1) 1 (1) 1 (1) 11.049 (11.049) 9.990 (9.991) 8.403 (8.511) 3 (3) 5 (5) 165 (170) 30 (30) 3 (3) 5 (5) 165 (170) 30 (30) 29.442 (29.551) 52.350 (52.350) 1.371.000 (1.443.500) 173.300 (161.400) 200 (205) 5 (5) 175 (150) 150 (140) - (1) 200 (205) 5 (5) 175 (150) 150 (140) - (1) 1.596.650 (1.657.250) 24.600 (23.200) 966.500 (831.150) 663.100 (592.850) (4.430) 330 (296) 120 (108) 2 (2) - (1) - (3) - (3) 4 (3) 5 (3) 15 (14) 115 (110) 72 (92) 330 (296) 120 (108) 2 (2) - (1) - (3) - (3) 4 (3) 5 (3) 15 (14) 115 (110) 72 (92) 1.654.200 (1.451.630) 331.440 (292.530) 6.110 (6.110) - (3.960) - (10.200) - (8.530) 14.600 (8.610) 16.200 (8.670) 40.900 (35.910) 326.700 (312.520) 179.400 (224.600) 261 (247) 791 (748) 72 (92) 72 (92) 333 (339) 863 (840) 915.350 (911.640) 4.166.200 (4.020.520) 1 <-) 2 (-) 3 (-) 4 (-) - (-) - (-> - (-) - (-) - (-) 6 (-) 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 4.430 M 7.920 M 10.200 (-) 11.400 M 15.000 M 10 (-) 6 (-) 16 M 48.950 M

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 11