Dat alle grondeigenaren, betrokken bij deze ruilverkaveling van de beide Voorsten", voor de uitvoering stemden, is wel een ver melding waard. Naast bovengenoemde zijn er nog enige belangrijke ruilver kavelingen aangenomen, nl. die van het blok ,,Wollegaast" onder de gemeenten Doniawerstal, Wijmbritseradeel, Gaasterland, Slo ten en Lemsterland. (De oppervlakte is 2037.13.62 ha; het aantal stemgerechtigden 454. Van deze stemden 81 tegen) en van het blok Borger" onder de gemeenten Borger en Rolde met een oppervlakte van 4090.88.87 ha. Hier stemden slechts 134 eige naren, een oppervlakte vertegenwoordigend van 956.72.57 ha, tegen. In de kosten, geraamd op 150.000,participeert het Rijk voor 75 De gemeenten Posterholt en Echt dragen elk ^4 bij in de kosten van wegenaanleg. Het waterschap der Klootbeek en zijtakken neemt voor 25 deel in de kosten van de waterlozingen. De gehuchten ,,de Voorsten" worden door deze ruilverkaveling uit hun isolement verlost. Nieuwe aanvragen* Bij de Centrale Cultuurtechnische Commissie kwamen sedert de vorige opgave verzoeken om ruilverkaveling binnen van de vol gende complexen gronden: uit Noord-Brabant 790 ha onder de gemeente Hoge en Lage Mierde, 1050 ha onder de gemeente Boekei en 2530 ha onder de gemeenten Berghem, Herpen, Megen en Ravenstein; uit Overijssel 200 ha onder de gemeente Weerselo en 630 ha onder de gemeente Genemuiden; uit Limburg 2200 ha onder Helden; uit Noord-Holland 890 ha onder Obdam; uit Zuid-Holland 270 ha onder Noordwijk en 280 ha onder Waddinxveen en Boskoop; uit Gelderland van 11470 ha onder de gemeenten Angerlo, Bergh, Didam, Doesburg, Doetinchem, Hummelo, Wehl en Zevenaar; en uit Zeeland van 900 ha onder Arnemuiden, Nieuw- en St. Joosland en Veere. De ruilverkaveling op het toneel* Bij de Uitgeverij Ceres te Meppel verscheen het toneelspel in drie bedrijven ,,'t Mes mot er in!" De inhoud is actueel: het stuk behandelt de ruilverkaveling met haar vele voordelen, maar ook met nadelen. Het leent zich uitstekend voor opluistering van plattelands vergaderingen. Het dialect is niet storend. De spelduur is onge- 228

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 28