Verlof buiten genot van bezoldiging verleend: van 1-9-1952 tot 1-3-1953 aan de landm. ambt. J. Penris (238) te Eindhoven Rv. Ingetrokken: de per 1-9-1952 bevolen verplaatsing van de landm. ambtenaar J. W. Warnshuis van Deventer LD naar Arnhem Rv en de per 1-5-1952 bevolen verplaatsing van de landm. ambtenaar A: H. Smit van Eindhoven Rv naar Haarlem LD. Verplaatst: m.i.v. 1-12-1952: l.a. J. Loopstra (279) van Almelo LD naar Almelo Rv; t.o.a. J. Buis (399) van Middelburg R naar Leeuwar den LD; id. D. J. Kolstee van Den Haag CTO naar Almelo Rv; m.i.v. 12-10-1952: t.t. A. Koster van Den Haag CTO naar Almelo LD; t.t. S. H. Steendam van Den Haag CTO naar Assen LD; t.t. A. G. Mertens (422) van Den Haag CTO naar Eind hoven LD; t.t. M. Pontman van Den Haag CTO naar Amster dam LD; t.t. C. J. Roothart van Den Haag CTO naar Amsterdam LD; t.t. M. R. Jobse (381) van Den Haag CTO naar Den Bosch BLW; t.t. M. J. Meijwaard van Den Haag CTO naar Arnhem LD; t.t. R. Clarisse van Den Haag CTO naar Middelburg Rv; t.o.a. J. van der Werf van Den Haag CTO naar Groningen LD; t.o.a. D. J. Sluiter (394) van Den Haag CTO naar Zwolle BLW; t.o.a. W. Vedder van Den Haag CTO naar Eindhoven LD; t.o.a. H. J. Jager (350) van Zutphen LD naar Arnhem LD; t.o.a. E. Krikke (359) van Arnhem LD naar Almelo LD; m.i.v. 1-1-1953: l.a. A: A. Veldkamp (47) van Leeuwarden LD naar Arnhem Rv; l.a. P. Brandenburg (178) van Utrecht LD naar Alkmaar LD; l.a. R. Otten (286) van Den Bosch BLW naar Den Haag LD; l.a. J. Pilon (283) van Roermond LD naar Groningen LD; l.a. Mej. T. L. A. Marinus (275) van Eindhoven LD naar Eindhoven Rv; l.a. J. Edelijn (296) van Zwolle BLW naar Zwolle Rv; l.a. A. W. Boelhouwer (177) van Zwolle R naar Den Haag CTO; tek. W. S. Visser (369) van Eindhoven LD naar Rotter dam LD; t.t. H. H. A. Hartman van Den Haag CTO naar Breda LD; t.t. J. F. van Kalken (354) van Arnem LD naar Utrecht LD; t.t. Mej. N. L. Heijliger (352) van Utrecht LD naar Den Haag CTO; t.t. A. Kuipers (334) van Den Haag LD naar Den Haag CTO; t.t. W. Houtman (306) van Zutphen LD naar Zwolle Rv; t.t. N. Schipper (382) van Middelburg R naar Utrecht LD; t.o.a. H. F. Hoevers van Den Haag CTO naar Groningen BLW; t.o.a. H. A. G. Schippers van Den Haag CTO naar Zierikzee LD; t.o.a. H. van der Schuur van Groningen LD naar Winschoten LD; I.a. A: G. Kruisdijk (117) van Almelo BLW naar Haarlem LD. 237

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 37