speciaal de kadasterbureaux en de bijkantoren; de Hoofdmeet- afdeling in Reutlingen regelt de metingen in groter verband. In deze hoofdbureaux vindt men 24 hogere en 172 overige ambtenaren. De 17 kadasterbureaux, 8 bijkantoren en 2 met de kadasterdienst belaste gemeentelijke meetbureaux doen het werk af. Er zijn 6 Geodetisch-Ingenieurs in openbare dienst toegelaten. In het regeringsdistrict Baden vindt men de onderafdeling „Landesvermessung", welke belast is met de leiding der meet- arbeid en de kadastrale administratie. De onderafdeling heeft als chef de Directeur van Financiën in het regeringsdistrict, wonende in Karlsruhe. Het geheel ressorteert onder de Minister van Financiën te Stuttgart. In de onderafdeling staan 7 hogere en 127 overige ambtenaren, w.o. 91 voor de bodemschatting. Onder dit Centrale orgaan staan 10 Staatsmeetbureaux en 5 ge meentelijke bureaux, belast met de bijhouding van het „Liegen- schaftskataster", samen met 20 hogere en 232 middelbare en lagere ambtenaren. In het district Württemberg staan kadaster- en meetdienst onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, De afdeling heeft 18 ambtenaren. Daar bevinden zich: de afdeling Topografie met 63, de vernieuwingsdienst met 41 en de diensten voor bodem schatting en ,,Liegenschaftskataster" met 14 ambtenaren. In het gebied wordt de dienst uitgevoerd door 18 kadaster bureaux, 13 bijkantoren en 8 met de bijhouding van het Liegen- schaftskataster belaste Gemeentelijke meetbureaux, in totaal met 52 hogere en 546 andere ambtenaren. De kadasterkantoren res sorteren onmiddellijk onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn 22 Geodetisch-Ingenieurs toegelaten. Dit betrof dus uitsluitend het Westelijk deel 1) Van Oost-Duitsland zijn nauwkeurige opgaven niet te krijgen. We vinden aldus een personeelsterkte van 948 hogere en 10.729 andere ambtenaren verdeeld over 493 Vermessungsdienststellen en daarnaast 374 Landmeetkundige Ingenieurs als particuliere landmeters. Voor wat de opleiding betreft, nog het volgende: De landmeet kundige ambtenaar legt eerst na 3 jaren dienst in een Katasteramt zijn vakexamen af. Gedurende die 3 jaren als „Lehrling" bezoekt hij tevens een ,,vermessungstechnische Berufsschule". Na 2 jaar dienst als „Vermessungstechniker" wordt hij toegelaten tot een tweede examen, waarbij vooral zijn bekwaamheid als teken- en 206 1) Verschillende van deze gegevens zijn ontleend aan particuliere correspon dentie met Duitse landmeetkundigen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 6