3. Bereken uitgaande van 463 en 501 de coördinaten van 462, 461 en 460. Afsluitrichtingen Nieuwerkerk 3 en tussenoriëntering in 461 op Zierikzee 1. Oplossingen kunnen voor 22 april worden ingezonden aan Mej. C. A. C. Best, Conradkade 60, Den Haag. Examen voor fekenaar van lief kadaster 1956 Het cliché, geplaatst op blz. 37 van dit Orgaan, 15e jaargang, nr. 1 van januari jl.is beschadigd opgenomen. Wij plaatsen het hierboven in de juiste vorm. Boekbespreking en -aankondigingen Dr. H. N. Teuben, Recht op arbeid* Uitgave Van Gor- cum Comp. N.V. Assen, 1955. Prijs 11,25. In de serie Recht en Maatschappij" onder redactie van Prof. Mr. N. E. H, van EsVeld en Prof. Mr. J, J. M. van der Ven verscheen als nr. 1 het werk van Dr. Teuben Recht op arbeid". De schrijver heeft in dit degelijk gedocumenteerd boek zeer uit gebreid een geschiedenis geschreven van het recht op arbeid, hier en overal. Hij geeft talloze voorbeelden van dit recht, zoals men het in de binnen- en buitenlandse literatuur en wetgeving vindt; hij laat ons de ontwikkeling zien tot de tegenwoordige tijd en plaatst het recht op arbeid ,,in het bredere kader van de sociale grondrechten", zoals Prof. Van Esveld dit uitdrukt in zijn korte en bondige woord vooraf. Het is begrijpelijk, dat men dus in Recht op arbeid" naast een resumé van het Sozialisierungsgesetz van 1919 aantreft de bespre king van de Full Employment Act van 1945, de preadviezen over sociale grondrechten van 1953 en in de bijlagen een overzicht van de regelingen, welke gericht zijn op het scheppen van werk gelegenheid. 79 36.33 i21.76 15.66 QO in 55 Z661

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 36