onze diensten belangrijke bijdrage van Mr. H. G. Verhoeff „Over heid en grond in Nederlands-N ieuw-Guinea. Beginselen van agra risch beleid In dit artikel bespreekt de schrijver de gewoonterechten in Nieuw- Guinea en vergelijkt hij de grondrechten aldaar met die in de Bel gische Kongo, in Franse gebieden in Afrika, in de Britse koloniën en in Australisch-Nieuw-Guinea. Het tweede deel van deze goed gedocumenteerde beschouwingen behelst de mogelijkheid tot beperking van inheemse rechten op grond en de wijze waarop men dit in het nieuwe art. 39 van de Bewindsregeling wil regelen. Men leest de 90 bladzijden met belangstelling door. Dat wij hier speciaal de aandacht vestigen op het artikel betreffende het grcnd (en)recht wil zeker niet zeggen, dat de andere bijdragen minder aandacht verdienen. Het tijdschrift is degelijk en royaal opgezet. Wij hopen, dat het een ruime lezerskring vindt. De deskundige samenstellers hebben zich veel moeite getroost, om dat te bereiken. In „Essor Syndicaliste", het officiële orgaan van het Franse Syndicat National du Cadastre, nr. 25 van december 1956, is op genomen een artikeltje van collega Roger Semet, waaruit wij een gedeelte onvertaald overnemen. Le plan cadastral est le soutien de la société, le juge souverain dont les sentences sont sans appèl, Texpression triomphante de la loi en lutte avec l'ennemi éternel: la borneCar la borne, limite et symbole de la propriété, est par essence capricieuse et itinérante. Elle abondonne la frontière confiée a sa vigilance, fait des fugues dans les champs limitrophes, s'enfonce sous terre, se dissimule dans les broussailles, disparait dans un tas de sarments, se camoufle dans l'herbe, heureuse de provoquer entre voisins, ces discussions pas- sionnées, qui, sans le plan, conduiraient aux massacres! Mais il est la, avec sa certitude géométrique, son horreur du désordre et sa religion de la ligne droite Daarom, zo zegt de schrijver, is het kadastrale plan meer nog dan Plutarchus of Shakespeare of Goethe, Molière of zelfs Alexander Dumas père het document dat men gedurende zijn aardse reizen raadpleegt met vertrouwen en profijt, waaruit men moed put en hoop, maar waaraan men ook zijn twijfel openbaart. En van elke lezer, die met devotie luistert naar haar wijze lessen en van iedereen, die zich verdiept in deze schone puzzel, die van het middeleeuwse kerkraam, meesterwerk van ongenoemde kunstenaars, schijnt te zijn afgeleid, maakt het een Philips de Schone, rasverzamelaar van landerijen. Bestudeerden de Chaldeeuwse herders met hun astrologie de sterren om daaruit hun bestemming te puren, de wijnbouwers van Chantamour, geplaagd door eenzelfde verlangen, vragen thans de verklaring der tekens aan de cadastrologie 83

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 40