Nr. 1/2 (januari/februari 1957) bevat een artikel van Oberregie- rungsrat W. Hensel te Düsseldorf, getiteld: C. F. Gauss Ruhm und Schicksak Dit n.a.v. het feit, dat de grote wiskundige voor 180 jaar werd geboren. Het artikel werd voortgezet in Nr. 3/4 (maart/april). Verder schrijft men over Prof. Dr. Wilh. Schulz, die sedert 1907 als wetenschappelijk leider van de Argentijnse Landmeetkundige dienst optrad. W. Weih te Solingen levert een bijdrage over „Blatt- schnitt und Abbildung der topografischen Kartenwerke". In laatst genoemde bijdrage spreekt schrijver de hoop uit, dat het meetwezen in de Duitse Bondsrepubliek weer een staatszaak moge worden. Thans is dit nog in handen van de verschillende Staten. Dit nummer bevat tevens foto's van de Hohlux-typofot, een veel zijdig kopieerapparaat, en van de Hohlux-Kartolux, dat in de donkere kamer gebruikt kan worden o.a. voor het opbrengen op de kaart van het nodige schrift (de maximum-oppervlakte van plaat of film mag 55 x 65 cm zijn). In Nr. 3/4 schrijft H. Minow te Dortmund over ,,Die erste wis- senschaftliche Weltkarte Über Mercators Leben und Werk" en geeft H. Knöger in een geïllustreerd artikel de resultaten weer van een onderzoek naar de lengte van kabels en het uitzetten en vast leggen van een 250-meterbaan met verzekeringen. Heinrich Weber bespreekt de ,,Ausgleichung von Höhennetzen", terwijl de eerdergenoemde schrijver W. Weih in een artikel „Mög- lichkeiten und Vorschlage zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Fotogrammetrie durch gezielte Luftaufnahmen" onderzoekt, in hoeverre men een grotere efficiency kan bereiken bij de langs de weg der fotogrammetrie samen te stellen Duitse grondkaart 1 5000 (Dit n.a.v. behartigenswaardige voorstellen van Prof. Dr. H. Kasper in „Bildmessung und Luftbildwezen" 1954. Nr. 4 over dit onder werp Jaarverslag 1956 van de Centrale Cultuurtechnische Commissiede Cultuurtechnische DienstHerverkavelingscommissie ZeelandHer verkaveling scommissie Walcheren en Stichting tot het Beheeren van Landbouwgronden De eerste plaat van de rijk-geïllustreerde collectie van jaarver slagen. ,,Hoe zal het worden" is o.i. goed gekozen: elke keer weer is de lezer nieuwsgierig naar de bereikte resultaten van het prachtige werk, dat door bovengenoemde diensten en commissies met zoveel enthousiasme wordt verricht. Blijkens het „woord vooraf" van de Directeur van de Cultuur technische Dienst, Ir. S. Herweyer, zijn met de groei van de cul tuurtechniek zovele vraagstukken naar voren getreden op landbouw- economisch, tehnisch, planologisch, juridisch, fincancieel en orga nisatorisch terrein, dat het niet meer aangaat, in een jaarverslag alleen maar de bestede gelden en bereikte resultaten te vermelden. 116

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 28