rekenen we de coördinaten opnieuw, waarbij we de veelhoekstrek als een geheel behandelen. Voor 461 vinden we nu coördinaten die slechts in de X 1 cm afwijken van de waarden, gevonden bij de 1ste berekening. Het heeft dus geen zin de bewerking nog eens te herhalen, de coördinaten zullen toch niet meer veranderen. (Nemen enkele inzenders er nota van dat de veelhoekstrek voor de coördinaten ook bij de 2de berekening in één geheel wordt ge nomen! De resultaten luiden: 460 95968,78 55299,80 461 —96001,80 —55349,11 462 95975,74 —55395,25 Tot slot willen we er nog op wijzen dat noch bij de berekening van 463, noch bij de veelhoekstrekken 463-464-501 en 501-460-461- 462-463 het toepassen van controlecoördinaten nodig is (alleen bij de berekening van de argumenten naar Nieuwerkerk 3 is deze controle wel gewenst). Oplossingen (niet allemaal vlekkeloos) hebben we ontvangen van de heren A. Bosman, P. Groenewoud, R. C. Jobse, A. Luinge, M. J. Meywaard, W. Nijboer, A. van Prooijen, M. J. Scheele, D. J. Sluiter, M. Vermey en A. van Wieringen. Opgave LXII Deze keer vragen wij de oplossing van een der opgaven van het onlangs gehouden examen voor het diploma Landmeetkundig Reke naar N.L.F. Gegeven zijn de coördinaten van de punten AB en C. X Y A 141,25 330,18 B 1265,38 435,87 C 2396,54 791,28 120

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 32