Gemeten zijn de volgende richtingen in de punten P en Q: Station Richtpunt Richting P Q 0,0000 B 57,3840 A 152,6730 Q C 0,0000 B 103,8120 P 156,7250 Bereken de coördinaten van de punten P en Q, Aanwijzing: gebruik in de berekening het punt S. Verstrekt werden de formulieren Kad. nr. 32 (Cassini) en Kad. nr. 35 (barycentrische coördinaten). Het stond de kandidaten evenwel vrij één van deze formulieren al dan niet te gebruiken. Onze lezers willen we er op wijzen dat oplossing zonder gebruik te maken van het punt S ook zeer goed mogelijk is. Men zende zo mogelijk meer dan één oplossing in, of een uitgewerkte en de beschrijving van andere methode(n). Oplossingen voor 22 juni zenden aan Mej. C. A. C. Best, Con- radkade 60, Den Haag. Ontvangen geschriften De Deutsche Geodatische Kommission heeft als Heft Nr. I in een nieuwe serie tafels uitgegeven: Zehnziffrige Fundamentalwerte für SINUS, COSINUS, TANGENS, COTANGENS, neuer Tei- lung, 400g (Neu berechnet von Dr. Ing. Heinz Wittke, Regierungs- vermessungsrat der Katasterverwaltung) Extrait du bulletin de la Société Beige de Photogrammetrie, nr. 43, Sept. 1956: La Mesure Interférométrique des Distances* Presen tation du Géodimètre de Dr. Ing. E. F. Gigas, Directeur de l'Insti- tut de Géodésie de Frankfurt aM. (zal met het gehele verslag van de conferentie ook in het Duits worden gepubliceerd als ,,Nach- richten aus dem Karten- und Vermessungswesen, serie I van het Institut für Angewandte Geodasie). Untersuchung über die Schrumpfung von Messfilmen und photo- graphischen Plattenmaterial von W. A. Bruchlacher und W. Lüder (Reihe B, Heft Nr. 31 Angewandte Geodasie). Belangrijk voor de kadaster-fotogrammetrie. Das Deutsche Schweregrundnetz IV (Pendel- und Gravimeter- messungen auf den europaischen Gravimeter-Eichlinien im Jahre 1955 ausgeführt durch das Deutsche Geodatische Forschungsinsti- tut von M. Kneissl). De resultaten van dit onderzoek werden reeds eerder gepubliceerd. 121

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 33