Als „Sonderdruck" werden uitgegeven enkele artikelen uit het Z.f.V., 1956, Heft 2 und 3, namelijk: Das internationale Meter und seine Festlegung en Die geodatischen Bezugsf lachen und ihre Aus- masse von Prof. Dr. K. Ledersteger te Wenen, benevens: Uber die Reduktion grosser elektronisch gemessener Entfernungen von Dr K. Rinner te Grass. Niveau und Massstab des vorlaufigen europaischen Gravimeter- netzes (Morelli-Martin-Netz 1956) von M. Kneissl. Studie über ein amtliches Kartenwerk im Massstab 1 200 000 oder 1 250 000 von Herbert Knorr und Friedrich Kranz (Mitteilung Nr. 17 des Instituts für Angewandte Geodasie-1956) Berichten DE TELLUROMETER Professor Dr. S. M. Naudé, president van de Zuid-Afrikaanse wetenschappelijke en nijverheids-Navorsingsraad, houdt in ons land een aantal voordrachten aan de T.H. te Delft en aan de universi teiten. Prof. Naudé, die tevens lid is van de Zuid-Afrikaanse raad voor atoomenergie, heeft medegedeeld, dat zijn landgenoot Wadley, lid van zijn staf, een nieuw instrument heeft uitgevonden voor het doen van geodetische metingen. Dit instrument, de tellurometer, kan afstanden meten met gebruikmaking van 10 cm-radiogolven. De metingen met de tellurometer kunnen geschieden onder alle weersomstandigheden en ook bij nacht. De resultaten zijn zeer nauwkeurig, de prijs van het apparaat is relatief laag. VERGADERING HOOFDBESTUUR CJ-C-F* De C.I.C.F. (Confédération Internationale des Cadres Fonction- naires), de internationale federatie van onafhankelijke ambtenaren- organisaties, waarbij ook het Ambtenarencentrum is aangesloten, hield te Luxemburg haar eerste jaarvergadering na de oprichtings bijeenkomst in november 1955 te Parijs. Aanwezig waren ver tegenwoordigers uit België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en NederlandDe Italiaanse delegatie was verhinderd. De hoofdschotel van de besprekingen vormde de vertegenwoor diging van de C.I.C.F. bij de diverse internationale sociale en eco nomische instellingen. Met voldoening kon worden geconstateerd, dat de Internationale Arbeidsorganisatie te Genève de C.I.C.F. als representatief heeft erkend en haar als technisch lid heeft toegelaten tot die commissies, welke onderwerpen behandelen, waarbij de be langen van het overheidspersoneel betrokken zijn. Ook met de Unesco, de Economische en Sociale Raad van de U.N.O., de Raad 122

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 34