grote mate het personeelsbeleid schaadt. De noodzakelijkheid van dit streven is niet aanwezig. Indien men de juiste leiding geeft bij het werk, zal men altijd voldoende middelbaar personeel kunnen vormen uit de landmeetkundige ambtenaren A, zoals thans reeds geschiedt. Dit zou bestendigd moeten worden. De praktijk zal leren hoeveel er te bereiken valt met de in de dienst van het kadaster geschoolde ambtenaren. Voor deze ambtenaren moet men de pro motiekansen uitbreiden instede van die te beperken! Toen ik mij de prent herinnerde, waarover ik in het begin van dit artikel sprak, vroeg ik mij af, of niet weer de zweep moet knallen in de kadastrale arena. Ging het vroeger om technische achterstand, thans is het zoeken naar een oplossing van het vraagstuk van achterstand in produktie primair. En daarvoor is m.i. een juist per soneelsbeleid gebiedend noodzakelijk! J. DENEKAMP Landmeetk. ambtenaar A van het Kadaster Personalia en Mutaties Benoemd: M.i.v. 1-8-1956 tot tijd. tekenaar D. G. Verweij te Arnhem L.D.; m.i.v. 26-9-1956 tot landm. ambt. A. de landm. ambt. R. C. Stolker te Amersfoort L.D.; m.i.v. 1-1-1957 tot tekenaar i.v.d. tijd. tekenaar P. Kaashoek te Zierikzee R.; W. ter Avest, Almelo R., Mej. J. van den Hof, Amersfoort L.D. en J. Bruggers, Maastricht L.D. Hoofd van de Ruilverkavelingsdienst M.i.v. 1-5-1957 is de Ingenieur-Verificateur Ir. J. F. Ilsen, hoofd van de divisie L.D. te Groningen, verplaatst naar Arnhem als hoofd van de Ruilverkavelingsdienst. Verplaatst: M.i.v. 1-3-1957 de tijd. tekenaar M. F. van Leerdam naar Leeuwarden L.D.; Mej. F. van der Mark naar Leiden L.D. en de landm. ambt. Mej. K. Lameijer naar het bureau 's-Gravenhage F.D.; m.i.v. 1-4-1957 de landmeetk. ambt. A: H. v. Duinen van 's-Herto- genbosch L.D. naar Arnhem L.D. (chef de bureau); de tijd. teke naar T. 't Mannetje naar 's-Gravenhage, fotogrammetrische dienst; m.i.v. 1-5-1957 de landm. ambt. A: F. C. A. Buissink van Assen L.D. naar Groningen R.; de landm, ambt. A: C. H, Koop van Zwolle B.L.W. naar Groningen B.L.W., beide in de functie van chef de bureau; de tijd. tekenaar J. Boekhold (uit mil. dienst) naar Utrecht L.D.; de tijd. tekenaar J. v. d. Steen van 's-Gravenhage C.T.O. naar Arnhem L.D. 127

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 39