TEKENAAR Ingetrokken: de per 1-1-1957 bevolen verplaatsing naar St. Maartensdijk R. van de tekenaar o.a. H. Vermeer te 's-Gravenhage C.T.O.; de verplaat sing naar Arnhem L.D. van de landmeetk. ambt. A: H. van Duinen te 's-Hertogenbosch L.D. Uitgesteld: tot 1-4-1957 de per 1-2-1957 bevolen verplaatsing van Nijmegen L.D. naar 's-Hertogenbosch B.L.W. van de landm. ambt. H. J. H. Leurmans. m.iv 1-4-1957 belast met de functie van chef de bureau te Arnhem L.D. de landm. ambt. A: J. W. L. Botterweg. Eervol ontslag: m.i.v. 1-5-1957 de landm. ambt. A: J. Vrind te Groningen B.L.W. GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Bij de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf kan op de Landmeetkundige afdeling worden geplaatst een die, naar gelang van bekwaamheid en ervaring, zal worden aangesteld in de rang van tekenaar A, tekenaar B of technisch ambtenaar A. Het bezit van een diploma N.L.F. strekt tot aanbeveling. 128 Salarisgrenzen respectievelijk: f 3384,96 tot f 4647,60, f4432,68 tot f5776,96 en f 5292,36 tot 7085,64 (ine. compensatie A.O.W.-premie). Uitvoerigeeigenhandig geschreven sollicitatiesmet vermelding van volledige voornamengeboortedatum en -plaatsbinnen 14 dagen onder nr. C 61 te zenden aan de Directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Personeels voorziening, Kerkplein 3, s-Gravenhage

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 40