Rangenstelsel ingenieurs: adjunct ingenieur 5640-/ 6720 3 X 360 ingenieur C 6480-/ 9360 6 X 480 ingenieur B 8720-/ 12080 7 X 480 ingenieur A 11720-14120 5 X 480 hoofdingenieur 13880-16280 5 X 480 hoofdingenieur A 16280-/ 17400 2 X 560 De normaal voor zijn taak berekende ingenieur behoort naar de mening der commissie de rang van ingenieur A te bereiken. De daarboven geplaatste rangen van hoofdingenieur en hoofdingenieur A zijn bevorderingsrangen. Rangenstelsel middelbare technici adj. techn. ambt. 3600-/ 4680 3 X 360 techn. ambt C 4320-/ 7920 10 X 360 techn. ambt B 7560-/ 9360 5 X 360 techn. ambt. A 9000-/ 10440 4 X 360 techn. hoofdambt. 10280-/ 12080 5 X 360 techn. hoofdambt. A 11720-/ 14120 5 X 480 De normaal geschikte technisch ambtenaar dient uiteindelijk de rang van technisch ambtenaar A te bereiken. De rangen van tech nisch hoofdambtenaar en technisch hoofdambtenaar A zijn pro motierangen. Rangenstelsel lagere technici: adjunct opzichter 3000-/ 3720 3 X 240 opzichter C 3480- 5400 8 X 240 opzichter B 5160-/ 7080 8 X 240 opzichter A 6960-ƒ 7920 4 X 240 hoofdopzichter 7680-/ 9360 7 X 240 hoofdopzichter A 9240-/ 10440 5 X 240 Voor deze categorie dient bij gebleken geschiktheid de rang van opzichter A bereikbaar te zijn. De hoofdopzichter en hoofdopzichter A rang zijn promotiemogelijkheden. Wij hebben aan de verschijning van dit rapport van de B.T.A. bijzondere aandacht besteed, omdat wij hierin nieuwe elementen vinden, die getuigen van een zeer welkom initiatiefvermogen bij de voorstellende commissie. Dat er eens een frisse wind moet waaien door het uit zijn verband gerukte bezoldigingssysteem van het tech nisch overheidspersoneel, wordt ook door verscheidene groepen buiten de B.T.A. aangevoeld. Ook de salarisschalen voor de ambtenaren van het Kadaster moe ten getoetst worden aan de hierboven gepubliceerde bedragen. Overleg op brede basis zou kunnen leiden tot de door zeer velen gewenste éénheid op het terrein van de salariëring van de technici! 161

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 33