W. R. Breider, Assen; L. Brillemans, Amsterdam; M. Dekker, Utrecht; G. Dompeling, Amsterdam; Th. B. Doornebosch, Zwolle; H. Douze, Utrecht; J, A. R. v. d. Driesche, Amstelveen; J. C. G. Hoist, Utrecht; T. Hubregtse, Deventer; J. Kok, Ermelo; E. Krikke, Hardenberg; M. J. Pontman, Beverwijk; G. F. Schmidt, Amstel veen; H. J. Theeuwsen, Oosterbeek; J. W. Warnshuis, Deventer; Th. v. Weelden, Utrecht; F. H. v. Weerdenburg, Amsterdam; H. C. Wilmink, Amsterdam en H. Ch. v. Zuylen, Amsterdam. Landmeetkundig tekenaar: J. F. M. v. Asperen, St. Michielsgestel; D. de Jong, Rotterdam; J. de Jong, 's-Gravenhage; Fr. Mooy, Amsterdam en D. G. G. van Os, Rotterdam. landmeetkundig rekenaar: H. M. P. Hoogstraat, Amsterdam; H. J. M. Mosch, Amsterdam en J. v. d. Zee te Schiedam. Uitgesteld de verplaatsing van de landm. ambt. A: C. H. Koop, van Zwolle BLW naar Groningen BLW als chef de bureau, tot 1-8-1957. Herdenking 50e verjaring van lief Verkond van Belgisch Kadasferpersoneel De Federatie van Belgisch kadasterpersoneel, aangesloten bij het Kartel der Onafhankelijke Syndikaten van de Openbare Dien sten, is voornemens, het feit van haar 50-jarig bestaan feestelijk te herdenken. Voor onze Belgische vakgenoten is dit evenzeer een heuglijke gebeurtenis als in november a.s. de 60-jarige herdenking van onze VTAK dat is voor ons. Door jarenlange uitwisseling van publikaties en door persoonlijke contacten weten wij iets meer van de voortdurende activiteit, die het Bestuur van de Belgische Federatie ontwikkelt in het belang van haar leden, evengoed als in het belang van de gehele dienst. Wij menen daarom aan onze Belgische collega's van ganser harte onze gelukwensen te mogen aanbieden en meer speciaal richten wij ons hierbij tot het Bestuur, dat zoveel tijd en moeite offert aan de kadastrale vakbelangen en daarbij teleurstellingen bijna niet telt. Wij hopen oprecht, dat het meer nog dan in vorige samenkom sten deze maal op 13, 14 en 15 juli te Bergen (Mons) een waarlijk eendrachtig samenzijn moge worden, vol van die kameraadschap en collegialiteit, die wij er ook vroeger in zo hoge mate aantroffen. Vermelden wij nog dat, behalve een ontvangst van de congres sisten door de gemeentelijke overheid en door het Hoger Handels- 163

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 35