Met het inrichten van deze kopieerafdeling zal de reproduktie- inrichting zeker niet de laatste uitbreiding hebben ondergaan. Als we eens denken aan de vele duizenden stoffige folianten die de wanden van onze kadasterkantoren ontsieren, is de gedachten- sprong naar een microfilmafdeling toch niet zo'n grote. De organi satorische en administratieve problemen die ongetwijfeld zowel voor de dienst zelve als voor het publiek zullen ontstaan, wanneer hetgeen in de registers van in- en overschrijving is vermeld op enigerlei wijze in een filmarchief wordt ondergebracht, zullen echter eerst volledig moeten zijn opgelost, voordat de reeds ver voortgeschreden microfilmtechniek kan worden toegepast. Evenals dat in verscheidene van onze buurlanden het geval is, zal ook onze kadastrale dienst er in de toekomst niet aan kunnen ontkomen haar kaarten in druk te laten verschijnen. Dit vereist een nog slechts kleine uitbreiding van de outillage. Men zal hiertoe naar mijn mening niet kunnen overgaan voordat de mechanische beschrijving en nummering van kadastrale plans haar beslag heeft gekregen. Het heeft toch immers geen zin o.m. ter verfraaiing van de af te leveren reprodukties tot druk over te gaan als aan het uiterlijk van de te reproduceren kaart nog maar iets mankeert. 231 W. Trouw E. van Erkel W. Koopmans Foto 1919

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 11