ORGAAN -J DER VERENIGING VAN L— TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER INHOUD: 1. P. S. Teeling, Van Correspondentieblad tot tijdschrift „Geodesia"134 2. G. A. B. Frinking, Moderne middelen en werkmethoden bij de landmeetkundige dienst138 3. Opgaven met landmeetkundige inslag143 4. Studierubriek146 5. Literatuuroverzicht 151 6. Berichten en personalia153 7. Mutaties 153 8. Ruilverkaveling154 133 17e JAARGANG No. 4 JULI 195 9 i HOOFDBESTUUR: G. W. Wegereef, Goudsesingel 41 B, Rotterdam, voorzitter, telefoon huis K 1800- 115137. J J.Vermeulen, Groene Weegje 2, Zierikzee, tel. 01110—2538, secretaris. B. Peters, Thomas a Kempislaan 35, Eindhoven, penningmeester, postreke ning 346853 ten name van de Vereniging. K. Buursink, Schaepmanlaan 76, Almelo, 2e secretaris en ledenadministratie. A. van Rooijen. Plein St. Petrus Banden te Heer bij Maastricht (red. Huish. Orgaan). Voor het plaatsen van advertenties en voor abonnementen (niet-leden f 7.50 per jaar) wende men zich tot de redacteur-administrateur. Losse afleveringen f 1.50.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1959 | | pagina 1